ONWILLIGE GETUIGENIS

Mischa Andriessen

“Wil je mijn getuige zijn?”. Deze wat bedeesde vraag (slechts een van de vele getoonde dia’s tijdens de expositie in het BAK) is uiteindelijk van doorslaggevend belang voor de positie die de toeschouwer ten opzichte van Gerrit.

DON’T TRY THIS AT HOME!

Nils van Beek

Mijn zusje had eens een pop met haar dat volgens de reclame echt kon groeien. Aangezien mijn zus ervoor terugschrok om dit gegeven ook proefondervindelijk vast te stellen, heb ik mij daar toen maar aan gewaagd..