Over Tubelight

Tubelight publiceert korte, kritische besprekingen van kleine presentaties in de hedendaagse kunst.

Het tijdschrift Tubelight verschijnt vier keer per jaar en is gratis verkrijgbaar bij ruim 200 galeries, kunstinstellingen en boekhandels in Nederland.

Tubelight is een onafhankelijk on- en offline platform voor kunstkritiek, dat ruimte biedt aan kunstenaars, schrijvers en denkers om opvattingen over kunst te delen. Opbloeiend schrijftalent publiceert er naast (inmiddels) bekende kunstcritici, curatoren en kunstenaars.

Tubelight komt geheel onbezoldigd tot stand.

SCHRIJVEN VOOR TUBELIGHT
De redactie is altijd geïnteresseerd in verfrissende auteurs. Wil je schrijven voor Tubelight, stuur dan een recent geschreven artikel naar inzendingen@tubelight.nl o.v.v. ‘Schrijven voor Tubelight’.

TUBELIGHT AMBASSADEURS
Kunstvlaai, Het Nieuwe Instituut, Van Abbemuseum, Kunsthuis Syb, Platform BK

TUBELIGHT ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN


De website van Tubelight is tot stand gekomen door gulle donaties van lezers en een financiële bijdrage van CBK Rotterdam.

CBK-logo-RGB-web


 © Stichting Tubelight, de auteurs, de kunstenaars en de fotografen. Getracht is alle auteurs, kunstenaars en fotografen met betrekking tot het auteursrecht op te sporen. Personen die menen auteursrechtelijke aanspraken te mogen maken, kunnen zich wenden tot Tubelight.