Meer dan kleur alleen

Jip Hinten

Synesthesie is een aandoening waarbij door een vermenging van de zintuigen kleuren een smaaksensatie oproepen, geluiden zichtbaar worden, of bij het lezen van letters en cijfers kleuren worden ervaren. Het is een van de onderliggende thema’s in het werk van Otto Berchem en zijn presentatie Dive for Dreams, dat nu te zien is bij Ellen […].

Prachtig nutteloos vakmanschap

Jip Hinten

Galerie Ron Mandos presenteert in de tentoonstelling Cotidiana (Dagelijks) een combinatie van oud en nieuw werk van Inti Hernandez. Volgens de galerie brengt de presentatie een aantal belangrijke thema’s binnen Hernandez’s oeuvre samen, waaronder “het metafysisch aspect van tijd”, “de relatie tussen sociale verantwoordelijkheid en vrije wil”, en tenslotte, “illusie”.