Ego #02

Basje Boer

Fotograaf Sanne Sannes overleed in 1967 nadat hij op de Bergse Eeuwigelaan  […]

Mitch Epstein: alleen je ogen

Rachel Esner

Deze zomer presenteert het Amsterdamse Foam het werk van Mitch Epstein, één van Amerika’s belangrijkste hedendaagse fotografen. Epstein – in zijn jonge jaren een pionier van de kleuren- en straatfotografie.

Dislokatie

Jan de Vries

Er komt steeds meer kunst zonder vaste woon- of verblijfplaats. Vluchtigheid, mobiliteit, zelfs destructie zijn gemeengoed in de hedendaagse kunst, maar ook werken die tot voor kort verzekerd waren van een vaste plek in een.