De voorkeur van Arkesteijn cum suis

Bert Mebius

De binnenkomer van Met Stip in het GEM te Den Haag is ijzersterk. Waar je een open toegang tot de eerste tentoonstellingsruimtes verwacht, bevindt zich ineens een lange wand met gesloten deuren..

Il faut être absolument isolé

Maaike Lauwaert

Momenteel vindt in Marres, centrum voor contemporaine cultuur in Maastricht, een serie tentoonstellingen plaats waarin de negentiende-eeuwse figuren van de dandy, de verzamelaar en de dilettant onderzocht worden.