Web 2.0 onbegrensd: Montevideo

Catrien Schreuder

Over Web 2.0, het uitgangspunt voor de tentoonstelling Video Vortex in Montevideo, is veel te doen de laatste jaren. Nieuwe interactieve applicaties maakten websites als MySpace en YouTube mogelijk, waar miljoenen gebruikers de inhoud in handen hebben.

KLAPVEE

Nils van Beek

Het is soms maar goed dat het publiek bij televisiespelletjes niet in  […]

Tijdelijke ruimte

Vinken en Van Kampen

Vergeleken met meer traditionele kunsten communiceert videokunst directer met de beschouwer. Het bestookt immers meestal één zintuig meer (behalve het oog ook het oor) en het kan de factor tijd inzetten om een verhaal.

Bewegende schilderijen

Sandra Smallenburg

Schilderkunst en videokunst hebben weinig met elkaar gemeen. Het eerste medium kent een eeuwenlange traditie, terwijl het tweede met zijn veertigjarige geschiedenis nog relatief jong is.