Een te ambitieus spel

Sophia Zürcher

Het gaat hier niet over Scrabble of Tetris. De tentoonstelling Games People Play in Nest heeft het veel te ambitieuze doel om het hele concept ‘spel’ in twijfel te trekken.

Sociaal experiment

Victoria Anastasyadis

Social design is hot. Ontwerpen en concepten die bijdragen aan betere economische systemen, een schoner milieu, verantwoord energiegebruik en maatschappelijke cohesie staan volop in de belangstelling.