Plane scape

Plane scape is een doolhof van duizenden rubberen elastieken, gespannen van de grond tot aan het plafond

Festival De wereld van Witte de With

WORM neemt een voorschot op hun aanstaande verhuizing naar de Witte de Withstraat met een politiek getinte en sterk Oostenrijks georiënteerde bijdrage aan het festival