Terzijde

Ranti Tjan

Frans Haks mag zichzelf graag horen. Zijn prikkelende uitspraken zijn  […]

Tussen sokkel en sukkel

Wapke Feenstra

De Japanse kunstenaar Tazro Niscino maakt huiskamers rondom stadsbeelden, dat alles in de stijl van het land en de plaats waar het beeld staat. Zo kunnen de bewoners van een stad opnieuw kennis maken met hun sculptuur..

Wachten op de bank

Vaak moet ik (sinds ik kunstenaar ben) aan mijn eerste dansles denken. Vol  […]

Met uitzicht

In de omgeving van Rotterdam zijn gedurende de maand september drie  […]