Springdance: een terugblik op de toekomst

Bettina Masuch

De laatste editie van dansfestival Springdance in Utrecht richt zich op de interactie tussen hedendaagse dans en beeldende kunst. Dat onderwerp is natuurlijk niet nieuw, maar speelde dit jaar een grote rol in musea, galeries, theaters en vooral het werk van kunstenaars zelf.

Why not #3

Dit driedaagse festival waarin dans, performance en beeldende kunst  […]