Occupy of vacant?

Bik van der Pol

Leegstand is lucratief, een groeimarkt. Heel veel ruimte is permanent onttrokken aan het stedelijk leven en wordt beheerd door steeds meer commerciële antikraakbeheerders en bevorderd met de zegen van overheid, woningstichtingen, ontwikkelaars en ons belastingstelsel.

Waar politiek zich ongemerkt voltrekt

Jesse van Winden

De jonge, Britse kunstenaar Rory Pilgrim (1988) exposeert momenteel zowel met De stille revolutie in Kunsthuis SYB te Beetsterzwaag als met The rainbow in Galerie Paul Andriesse in Amsterdam. Met zijn werk mengt Pilgrim zich weloverwogen en met veel toewijding in het publieke debat over thema’s als de verhouding individu versus collectief, sociale ongelijkheid en discriminatie.

Oh Crisis 2.0

Wat is de waarde van kunst? Bezien vanuit de huidige crisis lijkt de vraag  […]