Oh Crisis 2.0

Wat is de waarde van kunst? Bezien vanuit de huidige crisis lijkt de vraag zich in de media steeds vaker op te dringen. Is de pindakaasvloer echt een half miljoen waard? Tot dit soort waardes lijkt de discussie zich te beperken. Oh Crisis 2.0 poogt een antwoord te geven op deze vraag, door samen met bestuurders te reflecteren over de waarde en kwaliteit van kunst. Het resultaat is een caleidoscopisch beeld, waarin nu eens de nadruk ligt op het economisch domein, dan weer op het politieke of sociaal-maatschappelijke. (ST)