Oh Crisis 2.0

Wat is de waarde van kunst? Bezien vanuit de huidige crisis lijkt de vraag  […]

Against pragmatics

Denkwerk of handwerk, concept of materie? In de groepstentoonstelling  […]