Op zoek naar de niet-controle

Jan Peter Verhagen

In de definitie van control worden in de Oxford English Dictionary twee verschillende elementen genoemd: enerzijds de functie of invloed van sturing en regulering, anderzijds de methodiek of bedoeling van beperking. De tentoonstelling Out of Control in NEST in Den Haag zoekt.