Out of Control

Alexander Mayhew

Overdragen van de regie, hoe ver kun je daar als kunstenaar in gaan? Out of Control brengt een tiental kunstenaars bij elkaar die bewust de artistieke besluitvorming uit handen geven. Sommigen maken hierbij gebruik van methodische processen, anderen weer van toeval. De zwart-wit zelfportretten van de onlangs overleden Roman Opalka tonen bijvoorbeeld op ingehouden, maar indringende wijze zijn natuurlijke veroudering. Roger Hiorns hing een soort keramische stalactiet aan het plafond. Uit de bovenkant ervan komt een voortdurende stroom zeepsop zetten, die langzaam naar beneden glijdt. Hedwig Houben heeft de uiteindelijke vorm van een sculptuur zelfs aan het publiek overgelaten door te vragen wat ze van de door haar voorgestelde sculptuur vonden en hoe het beter zou kunnen. Out of Control laat zien dat het balanceren tussen specificiteit en toevalligheid op intrigerende manieren vorm kan  krijgen. (AM)