Hoe kritiek is de kunstkritiek?

Esmee Postma

Om de zoveel tijd duikt de discussie weer op; wat is de stand van de kunstkritiek heden ten dage? Waar gaat het naartoe met deze tak van sport en waar zou deze naartoe móeten gaan? Wat zijn de bedreigingen voor de criticus

Denken in bezoeken of in bezoekers

Edwin Jacobs

PvdA Eindhoven wil een ander Van Abbemuseum. Bij monde van raadslid Arnold Raaijmakers dient er een beleid te worden gevoerd dat gericht is op meer publiek en als gevolg daarvan ook op het verwerven van beduidend meer eigen inkomsten.