Pressurizing

Zoro Feigl (1983) maakt machines en installaties die de toeschouwer verbazen en beangstigen. Soms bestaat de impact uit de pure esthetiek en kracht van een redeloos ding dat draait, ratelt of tikt. Soms hebben de werken een erotiserende ritmiek of dreigen je te overrompelen als de golfslag van een zee. Zoro Feigls installatie Pressurizing zal de hele Playstation van Galerie Fons Welters in beslag nemen. Deze installatie bestaat uit een kluwen van brandslangen die achtereenvolgens worden opgeblazen en leeglopen. Het is aan de toeschouwer een weg te vinden door deze bewegende installatie om zo de gelijktijdige expositie van Pere Llobera te bereiken.

PRESSURIZING
Zoro Feigl
1 mei t/m 12 juni 2010

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140, Amsterdam