Ons verloren land

George Vermij

Péter Forgács’ werk is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis. In zijn films en installaties komen het verleden en de verschillende manieren waarop een tijdsgewricht wordt vastgelegd terug.