Ego #15

Basje Boer

De dichter is melancholicus bij uitstek. Hij huilt bij wat lelijk is, maar  […]