A slowdown at the museum

Het hangt in de lucht: ook Extra City, kunstplatform voor productie, presentatie en debat wijdt een presentatiereeks aan het museum als instituut. Het drieluik A slowdown at the museum verhaalt over een fictief museum en bevraagt de definiëring van ‘kunst’ en ‘instituut’ en de wisselwerking tussen deze twee. In de getoonde kunstwerken zit een duidelijke visie vervat wat hun verhouding is met de institutionele ruimte waarin ze terecht komen. Verschillende standpunten op het museum en op de mogelijkheden hoe kunst bekeken en ervaren kan worden staan centraal. Wanneer TL #75 uitkomt, is deel twee, Museum of display net afgelopen. Deel drie, A slowdown at the museum, opent op 2 september. Hierin zal de ‘reële wereld’, in de vorm van een staking, het museum bezetten. (NM)