Routine project: het dagelijkse leven op afstand

Jules van den Langenberg
[Scroll down for English]

Hoe administreren, beheren, breken, bubbelen, buigen, dromen, kletsen, kijken, koken, lopen, lezen, maken we schoon, monteren, strijken, verven, ontwerpen, strekken, synchroniseren, tonen, tworken en verzamelen we in een periode van afstand houden tot anderen?

Vanaf het moment dat de maatregelen rondom Covid-19 in Nederland ingaan, beginnen verschillende alumni van de master programma’s voor beeldende kunst, vormgeving en interieur architectuur van het Sandberg Instituut met het delen van hun hernieuwde dagelijkse routines van maken, werken en zorgen in huiselijke omgevingen. Als echo’s van een ander ritme en een andere concentratie van gedragingen in huis, delen makers en denkers elke woensdag uitzendingen op het Instagram kanaal en website van het instituut. De bijdragen zijn divers. Directeur Jurgen Bey begint de woensdagochtenden in april en mei met zijn 08:00 – Schoonmaken routine, het poetsen van zijn tanden, bureau, vloer en wassen van zijn handen terwijl hij een gedicht voordraagt. Kunstenaar Phil Coyne, deel van de Student Circle van het instituut, startte de 11:00 – Administreren routine waarin hij gewoontes van bijeenkomen, zorg en sociale interactie tijdens de Covid-19 pandemie deelt en heroverweegt. Tijdens de 16:00 – Strekken routine begeleid performer Natasha Papadopoulou ons bij het uitvoeren van ademhalings- en strekoefeningen en massagetechnieken om meer veerkrachtige personen te worden. De 17:00 – Koken routine van Aziatische voedsel activisten ComfortBall bestaat uit instructies om rijstsoep te maken, die wordt verspreid in de studentenhuisvesting van Sandberg. De avonden worden gevuld met de routine van kunstenaar Tina Reden – die delen van haar thesis ‘Recollections of Touch’ deelt in haar 20:00 – Lezen uitzendingen – en de 21:00 – Kijken routine door alumni van het masterprogramma Shadow Channel. In samenwerking met platform What You See is What You Get ontwikkelden zij een nieuwe digitale ruimte voor het online gezamenlijk bekijken van filmvertoningen. De nacht werd iedere woensdag geconcludeerd door een uitzending van kunstenaar Smari Runar Róbertsson, die de avond afsluit met een glas water en de dag begint met een dagboek voor dromen in zijn 23:00 – Dromen routine.

Het begon als een project van PS (Publiek Sandberg) — een organisatie die publicaties en tentoonstellingen ontwikkelt gebaseerd op onderwerpen, mensen en activiteiten gerelateerd aan de Sandberg Instituut gemeenschap. Inmiddels doet ook de Hochschule für Gestaltung Karlsruhe mee. Samengesteld door Katharina Wahl en de HfG persafdeling, bestaan de vrijdagen in mei en juni uit een divers programma met routines door alumni. Tijdens de 08:00 – Strijken routine begint rector Jan Boelen de dag met een uitzending waarin hij zijn kleding strijkt en iedere week beter wordt in het neuriën van Duitse liedjes. In de 14:00 – Buigen routine doet kunstenaar Mira Hirtz lichamelijke oefeningen waarin dagelijkse handelingen en gebeuren vertraagd zijn en de performativiteit van de dagelijksheid vergroten. De 17:00 – Lopen routine door fotograaf Karolina Sobel geeft kijkers inzage in de wandelingen die zij maakt gedurende de lockdown in Polen met haar tijdelijke adoptie hond; hetgeen bijdraagt aan een stabielere levensstijl van dier en mens. De vrijdagen worden afgerond met de 23:45 – Verzamelen routine door media kunstenaar Judith Mils. Zij gaat op een stoel gaat staan met de radio die het Duitse volkslied afspeelt; door het toevallige tot een middernacht routine te maken zoekt zij naar wat haar nou precies motiveert om mee te zingen.

Voor een compleet overzicht van uitgezonden routines door Public Sandberg: https://sandberg.nl/ps-routine en @sandberginstituut.
Om voormalige en huidige uitzendingen van HfG Karlsruhe te zien:
https://hfg-karlsruhe.de/en/aktuelles/homemade-routines-by-hfg-karlsruhe/.

Jules van den Langenberg is onafhankelijk curator, tentoonstellingsmaker en schrijver.

Routine project: Daily life at a distance

How do we administrate, assemble, break, bubble, chat, clean, collect, cook, dream, iron, paint, prototype, stretch, read, show, synchronise, twork, walk, watch and yield during a period of social distancing? 

As the Covid-19 confinements were introduced in The Netherlands various artists and designers graduated from Sandberg Instituut, Master programmes in fine arts, design and interior architecture, shared their renewed routines of making, working and caring in domestic environments. Echoing a different pace and concentration for home made behaviours, the makers and thinkers shared weekly episodes on the institute’s instagram live feed and website. From director Jurgen Beys’ 08:00 – Cleaning routine in which he starts the Wednesdays in April and May by cleaning his teeth, desk, floor or hands while reading a short poem, to the 11:00 – Administrating routine with artist Phil Coyne, part of the institute’s Student Circle, sharing and rethinking habits of assembly, care and social interaction in the time of the COVID-19 pandemic and the 16:00 – Stretching routine by performer Natasha Papadopoulou who guided us through breathing, stretching and self massage exercises towards becoming a more resilient and dialectic self and the routine of Asian food activists ComfortBall 17:00 – Cooking with serving Soup Care instructions to make rice soups and spread it in the student housing of Sandberg. The days ended with the routines of artist Tina Reden, as she shared parts of her thesis ‘Recollections of Touch’ in the 20:00 – Reading routine and the 21:00 – Watching routine with alumni of Shadow Channel and platform What You See is What You Get, as they develop a new digital screening environment based on communal watching, viewing and reviewing film. The night was concluded each Wednesday by a broadcasting of artist Smari Runar Róbertsson as he finishes the evening with a glass of water and starts the day with a dream journal in a 23:00 – Dreaming routine. 

What started as a project by PS (Public Sandberg) —an organisation developing publications and exhibitions based on the topics, people and activities of the Sandberg Instituut community— continued across borders as the Hochschule für Gestaltung Karlsruhe started broadcasting their homemade routines with alumni. Edited by Alumna Katharina Wahl and the HfG Press Department, the Fridays in May and June are scheduled with a 08:00 Ironing routine by Rector Jan Boelen as he starts the day by ironing his clothes and humming German songs, a 14:00 Yielding routine by movement artist Mira Hirtz to practice using our bodies: slowing down daily gestures to emphasise the performativity of life, and the 17:00 Walking routine by photographer Karolina Sobel, who walks a dog she temporarily fosters during lockdown in Poland and as such provided a stable lifestyle to the animal and herself. The Fridays filled with broadcasts are finished with a 23:45 Assembling routine by media artist Judith Milz who gets up on a chair and accompanies the public radio as it plays the German national anthem; by turning the occasional into a midnight routine to find out what drives her to sing along.  

For a complete overview of the broadcasted routines and to revisit the videos by Public Sandberg: https://sandberg.nl/ps-routine and @sandberginstituut.
To see the previous and ongoing routines of HfG Karlsruhe:
https://hfg-karlsruhe.de/en/aktuelles/homemade-routines-by-hfg-karlsruhe/.

Jules van den Langenberg is an independent curator, exhibition-maker and writer based in Amsterdam.