Ego #09

Basje Boer

Begin dit jaar werd een kolossaal zelfportret van Andy Warhol voor 12,8  […]

Kunst, maar geen televisiekunst

Roman Koot

Eind januari, begin februari organiseerde het International Film Festival Rotterdam de manifestatie Exploding Television. De manifestatie onderzocht de mogelijkheden voor televisie van de toekomst..