Out of storage

Out of storage is een internationale tentoonstelling waarin kunstwerken uit de collectie van het Franse FRAC Nord Pas-de-Calais zijn opgenomen. Werken van onder meer Andy Warhol, Sol LeWitt, Vito Acconci, Barbara Visser en Liam Gillick zijn te zien in een monumentaal pand van de voormalige Sphinx aardewerkfabriek. De meeste van deze kunstwerken worden voor het eerst in Nederland getoond. Naast de tentoonstelling organiseert Marres Projects de randprogrammering Provisoire & définitif, met educatieve projecten, workshops, debatten, lezingen en performances, waarbij gereflecteerd wordt op het instituut museum.
Out of storage is het eerste project van Marres Projects, een initiatief van Marres voor regionale en internationale samenwerking waarbij cultuurpolitieke thema’s in de vorm van exposities, publicaties en evenementen aan bod komen. (AvH)