Requiem voor het moederland

Tanja Baudoin

Bij de verhuizing naar een ander land raak je onvermijdelijk het directe contact met je eigen land kwijt. Voor het onderhouden van deze verbintenis ben je voortaan aangewezen op de verhalen van vrienden en familie.

AndersAmsterdam

Miriam Bestebreurtje

Het is een typisch vraagstuk van deze tijd: bij wie is de representatie van migranten in goede handen? Is dat bij ‘blanke fotografen’ die zich in dit soort thema’s verdiepen of bij de migranten zelf? Menig curator heeft aan deze vraag