Het honorarium dilemma

Menno Dudok van Heel

Zoals in het essay Als starter in de stagecarrousel (TL #98, pp. 6-8) al wordt genoemd, maskeert de kunstenaar het probleem van een te laag honorarium door zijn gedrevenheid.