Een nieuw initiatief

Antoine Achten, Karmin Kartowikromo

Nederland kent een groot aanbod van beeldende kunst. Er zijn vele musea, vele galeries en andere presentatieruimtes met een ongelooflijke verscheidenheid aan tentoonstellingen en presentaties. Voor de liefhebber van beeldende kunst en vormgeving is het aanbod moeilijk bij te houden, laat staan dat hij/zij tijd heeft er een persoonlijke keuze uit te maken. Welke tentoonstelling wel of niet met een bezoek wordt vereerd lijkt steeds meer te maken te hebben met factoren als tijd en toeval dan met een inhoudelijke keuze voor een kunstenaar of een presentatie.

Dit is de liefhebber ook niet kwalijk te nemen. Want de ruimte in de Nederlandse bladen voor recensies laat te wensen over. De plek die de (landelijke) dagbladen voor kunstbeschouwingen vrijmaken is gering. Zo de bestaande kunsttijdschriften al ruimte besteden aan tentoonstellingen, gaat het meestal om presentaties die voor het publiek niet meer te zien zijn. Ook in deze bladen gaat het om een zeer beperkt aantal exposities per jaar.

Omdat er onder de Nederlandse tl-buizen en spots veel meer te zien is dan de bladen ons willen doen geloven was dit voor ons een aanleiding om een nieuw blad te beginnen; graag presenteren wij u het eerste nummer van Tubelight. Onder het motto van de welbekende tl-buis (of tubelight) ligt het in onze bedoeling om, vooralsnog tweemaandelijks, een editie uit te brengen dat grotendeels gevuld is met tentoonstellingsbesprekingen. Tubelight wil een (kritische) achtergrond bieden bij tentoonstellingen en mensen een aanleiding bieden om exposities te bezoeken (of niet!). Tubelight wordt gevuld met korte, krachtige en leesbaar geschreven recensies. De onderwerpen worden door de auteurs zelf gekozen. Met niet alleen aandacht voor presentaties in gevestigde instituten maar ook voor kleinschalige exposities in bijvoorbeeld galeries, kunstenaarsinitiatieven of op alternatieve locaties (de openbare ruimte of het Internet).

Dit eerste nummer van Tubelight bevat 24 pagina’s. Het is echter onze wens om te groeien naar een volumineuze uitgave. Tubelight is nu nog jong, onvolwassen. Veel kan anders en beter. Graag zien wij dan ook de reacties en opmerkingen van lezers tegemoet. Wij hopen op uw steun om te groeien, maar misschien toch ook om een beetje onvolwassen te mogen blijven.