Een feestje met een rouwrand

Redactie Tubelight

Tubelight #75 is uit. Een jubileum dat we plotseling zonder onze trotse founding father Karmin Kartowikromo moeten vieren. Zonder de man die aan de wieg van ons tijdschrift stond en zich er dertien jaar lang voor bleef inzetten. Tot hij op 6 juni 2011 door een auto-ongeluk om het leven kwam, samen met zijn partner en geliefde Emmo Grofsmid.

Hun liefde voor en verbondenheid met de kunst ontwikkelde zich voortdurend tijdens hun veertigjarig samenzijn, een proces waar zij bij hun dood nog midden in zaten. Het was een ontdekkingstocht die Emmo en Karmin samen ondernamen en waar zij velen in betrokken. Wat begon met verzamelen van kunst, liep langzamerhand uit op een galerie aan huis, waarvoor het gehele meubilair aan de kant ging. Tot zij begin jaren negentig het pand in de Witte de Withstraat betrokken, pal tegenover de plek waar kunstcentrum Witte de With en later TENT zich vestigden. Van daaruit bouwde MKgalerie verder. Onder meer aan een internationale carrière, door veelvuldig aan beurzen in het buitenland deel te nemen. Een aantal jaren geleden openden zij een filiaal in Berlijn (New York was de grote droom, maar bleek onbereikbaar want onbetaalbaar) waar vooral Emmo te vinden was. Surinamer Karmin voelde zich er niet meteen thuis – hij vond het maar een witte boel. En hij hield gewoon heel erg van Rotterdam, de plek waar hij zichzelf kon zijn.

Naast de galerie werden ook andere initiatieven gestart. Zo vatte Karmin samen met Antoine Achten in 1998 het idee op om een recensieblad te maken. ‘Omdat er onder de Nederlandse tl-buizen en spots veel meer te zien is dan de bladen ons willen doen geloven,’ schreven zij in het eerste nummer. Tubelight zou het tijdschrift heten, had Karmin bedacht. Er werd meteen gestart met een nulnummer, zonder veel wikken en wegen en zonder subsidie aan te vragen. Alles moest dus low budget, niemand ontving een vergoeding voor zijn werk, iedereen schreef, redigeerde en ontwierp voor niks – en zo gaat het nog steeds. De startende ontwerpers Stout/Kramer, die ook de uitnodigingen van MKgalerie vormgaven maakten een mooi basic ontwerp. ‘Tubelight wil een (kritische) achtergrond bieden bij tentoonstellingen en mensen een aanleiding bieden om exposities te bezoeken (of niet!),’ ging het redactioneel van het nulnummer verder. Korte, krachtige en leesbaar geschreven recensies vormen tot op heden de kern van het blad. Sinds 2007 is Tubelight ook een digitaal platform waarop alle recensies en extra webartikelen verschijnen.

Ondertussen bestaat Tubelight bijna dertien jaar en heeft het een gewaardeerd plekje in de Nederlandse kunstwereld veroverd. Al die jaren diende het als platform voor jong talent, redactieleden, schrijvers, grafisch vormgevers deden hier ervaring op en lieten tegelijkertijd zien wat ze in hun mars hadden. En dat alles niet in de laatste plaats gestimuleerd door het enthousiasme, de drive en het grote vertrouwen van Karmin. En, meer op de achtergrond, Emmo, die meedacht en soms, haast ongemerkt, een haakje opving dat Karmin in zijn enthousiasme wel eens liet vallen. Beiden omringden zich graag met jonge mensen, uit de kunstwereld, maar ook van daarbuiten. Ze boden een luisterend oor, gaven advies en schepten je bord nog eens vol. Hun huis was een thuis voor velen.

Karmin was niet alleen mede-initiatiefnemer van Tubelight, hij was ook onze distributeur, postbode, administrateur, kok en gastheer. Viel er eens een financieel gat, dan werd dat geruisloos door MK gedicht. Karmin nam, zeker in de eerste jaren, een groot deel van de faciliterende taken op zich, waardoor de redactie zich zoveel mogelijk op de inhoud kon richten. Wanneer we als redactie- of bestuursleden bij MK binnenkwamen om te vergaderen, stond Karmin in pannen te roeren en dekte Emmo de tafel. Onder het inschenken van een glaasje begon Emmo alvast een gesprek over de stand van de (kunst)wereld. Dan kwamen de pannen op tafel en mengde Karmin zich met een vrolijke, soms onnavolgbare kwinkslag in het gesprek.

Naast genereus waren Karmin en Emmo altijd vol vertrouwen. Zij schonken dat vertrouwen ook aan de redactie-leden. Soms mengden ze zich in een discussie, maar meestal gaven ze ruim baan. Er gold maar één verbod: Tubelight mocht niet over MKgalerie schrijven. Twee keer negeerde een eigenwijze auteur dat verbod, en daar hebben we nu – sorry Emmo en Karmin – een derde keer aan toegevoegd.
Die waarachtige betrokkenheid zonder iets terug te vragen zullen we nooit vergeten. Hun warmte dragen we met ons mee.

Redactie, oud-redactie en bestuur Tubelight

Ter nagedachtenis aan Karmin en Emmo serveren we tijdens de jubileumopening op vrijdag 8 juli om 19:00 uur een uitgebreide rijsttafel, waarbij iedereen welkom is. Daarna is de tentoonstelling van alle 75 Tubelight-edities t/m 17 juli geopend van 13:00 tot 18:00 uur.

TUBELIGHT #75 EXPO
Opening 8 juli om 19:00 uur
9 t/m 17 juli
MKgalerie
Witte de Withstraat 53
Rotterdam