Tubelight 51 is uit!

Redactie Tubelight

Bij het verschijnen van Tubelight 51 neemt de redactie met dankbaarheid afscheid van Karmin Kartowikromo en Carlijn Diesfeldt.

Karmin stond aan de wieg van Tubelight en heeft ook daarna zijn vaderrol steeds met verve vervuld. Niet alleen met wijze raad en het nodige vertrouwen, maar ook door op zondagen (en tijdens redactievergaderingen) het vlees te snijden. Het is voor een groot deel aan hem te danken dat Tubelight inmiddels op eigen benen kan staan. Karmin kan nu wat meer aandacht schenken aan zijn andere geesteskinderen, waaronder zijn twee galeries in Rotterdam en Berlijn. Gelukkig blijft hij actief als bescheiden gangmaker van het Rotterdamse kunstleven én als bestuurslid van Stichting Tubelight.

Carlijn Diesfeldt heeft de afgelopen jaren als aanspreekpunt en redacteur gediend voor veel verschillende auteurs en columnisten. Omdat haar kwaliteiten ook zijn doorgedrongen tot de rest van de culturele sector, konden we haar niet langer voor onszelf houden. Dat is de tol van succes. De komende jaren komen we haar ongetwijfeld nog vaak, en met wederzijds genoegen, tegen.

Het tijdschrift Tubelight verschijnt zes keer per jaar en is gratis verkrijgbaar bij ruim 200 kunstinstellingen, galeries en boekhandels in Nederland.

Haal nu een exemplaar, of neem een abonnement via info@tubelight.nl.

Voor slechts 19 euro per jaar ontvangt u het blad voortaan thuis en steunt u Tubelight!