Bruce: Meet The Artist

Esther Tap

Met de expositie It's About Space wijdde Sebastiaan Bokhorst de nieuwe galerie Bruce aan de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg in. Na een werkperiode van twee weken werd op 1 augustus de galerie officieel voor publiek opengesteld. Bruce richt zich vooral op jonge kunstenaars die moeilijk te categoriseren werk maken of met wie gevestigde expositieruimtes niet in zee durven omdat ze ervaring ontberen. En ervaring kan men zeker opdoen bij Bruce, want behalve dat al het te exposeren werk op locatie moet zijn gemaakt, is de werkperiode openbaar. Bruce is Meet the Artist.

Het initiatief voor Bruce werd genomen door Hester Chan, afgestudeerd kunstenaar, literatuurtheoreticus en nu dus tevens galeriehoudster. Zij wilde iets ondernemen waarin ze zowel theoretisch haar "ei kwijt kan" als een begeleidende rol voor beeldend kunstenaars kan spelen. Tegelijkertijd was haar droom een eigen galerie, waarin geëxposeerd werk niet geïsoleerd van maker en ontstaanscontext wordt bekeken, maar juist in samenhang. Zo ontstond het idee van de combinatie van open atelier en expositieruimte. Na een flinke voorbereidingstijd had Chan een gedegen plan, een geschikt pand en het vertrouwen van enkele sponsors die haar een jaar geven om zich te bewijzen. "Binnen dat jaar moet ik zien door te stromen naar regulier, hetzij met subsidie, hetzij met een andere sponsor. En commercieel goed draaien, dat zou ik heel graag willen."

Wat dat laatste betreft kiest Bruce niet de eenvoudigste weg. Kunstenaars met vaak weinig ervaring de vrije hand geven, werk dat haar ontstaanscontext per definitie in de specifieke ruimte van de galerie heeft en bovendien binnen twee weken een volwaardige presentatie moet opleveren: het lijkt allemaal geen garantie voor goede verkoopcijfers. Chan: "Het is heel dubbel. Er wordt wel een thema bepaald en een werkplan gemaakt, maar daarin zijn geen beperkingen opgenomen. Ik laat de kunstenaars helemaal vrij in wat ze doen, ik stel alleen maar vragen en ik observeer. En twee weken is kort, echt heel kort."

Toch kan de formule van Bruce effectief blijken. Kunstenaars krijgen tijdens de werkperiode directe feedback van een gevarieerd publiek. "Maar het vraagt wel discipline: op vaste werktijden, van elf tot vijf, uur je eigen ding doen en er óók over kunnen vertellen. De periodes dat de kunstenaars hier werken zijn heel intensief. Daarom is het juist leuk om kunstenaars aan te sporen om hier te gaan werken, terwijl er publiek komt. Het soort vragen dat men stelt kan ook verhelderend zijn voor de kunstenaar", aldus Chan. Gezien het grote aantal kunstenaars dat vanaf de eerste week met portfolio's langskwam, lijkt Bruce in ieder geval voor die groep een gat te vullen. Ook aan het publiek biedt Bruce iets bijzonders.

Dat kan kennismaken met de kunstenaar achter het kunstwerk, inzicht krijgen in het werkproces en hem ondervragen over de ideeën die er aan ten grondslag liggen. Het publiek varieert van collegakunstenaars die uren uittrekken om over het werk te discussiëren tot toevallig langslopend ‘winkelpubliek' dat uit nieuwsgierigheid binnenstapt. Dat laatste komt vaak even kletsen, lezen of een portfolio bekijken. Chan spant zich in om het publiek te begeleiden bij hun bezoek aan de galerie. Aan haar tomeloze energie daarbij ligt een idealistische filosofie ten grondslag: "Als mensen maar iedere dag met kunst in aanraking komen en elke dag een antwoord krijgen op wat voor vraag ze ook maar hebben, dan gaan ze het leuk vinden. Ze gaan in ieder geval moeite doen het te begrijpen. Als ze maar loskomen van ‘mooi of lelijk' en niet de representatie voorop stellen. Misschien raken ze nog wel eens verslingerd aan kunst." Zo kan ook Chan als galeriehoudster aan haar missie werken én de verkoop stimuleren. De locatie aan de Binnenweg is ook niet zomaar gekozen.

Behalve culturele instellingen als het Centrum Beeldende Kunst en Lantaren/Venster zijn er in de nabijheid veel jonge ondernemers gevestigd: ontwerpers met meubel- en kledingzaken, trendy kappers, platenzaken- en labels. "Ze richten zich net als wij op een cultureel publiek, dat geld besteedt aan iets anders dan gemiddeld en oog heeft voor bijzondere creaties." Maar verschil met deze ondernemers is er ook, vindt Chan: "Wij willen juist heel autonoom bezig zijn. We willen kunst maken, we willen niet toepassen. We willen de eigen gedachtegang houden die je als beeldend kunstenaar hebt."

De ambities van Bruce? Chan: "Dat het lekker draait en we een stapje verder kunnen gaan. Zoals lezingen en workshops, maar op den duur ook Bruce on tour. Dat we een aanspreekpunt worden voor bedrijven die ons een vraag stellen en dat wij daar een creatieve oplossing voor bedenken. En dat kunst zo wordt opgenomen in de maatschappij dat het heel normaal is. (Lacht.) Dat is wel heel ambitieus, ik weet het." Voorlopig heeft Bruce zichzelf met de eerste expositie op de kaart gezet.

OFF THE WALL, Schildersproject, Mark du Mosch, Sebastian Pöll, Anton van Hoeven, tm 22 sep

Galerie Bruce, Nieuwe Binnenweg 38 A, Rotterdam open di tm za 11-17