Tussenstop

Christine Bax

Bij het woord ’toekomst’ hoort een voorspelling, maar zodra we dingen bedenken die in de toekomst plaats zouden kunnen vinden, bestaan ze al, zij het in onze gedachten. Dit doet denken aan de film Horizons Behind uit 1963, waarin de hoofdpersoon, Lara, op weg is; waar naartoe,.