Ego #09

Basje Boer

Begin dit jaar werd een kolossaal zelfportret van Andy Warhol voor 12,8  […]