Ego #08

Basje Boer

Het zelfportret heeft zich in de afgelopen decennia niet opvallend vernieuwd. Buiten de context van kunst floreert het egodocument echter enorm.