He disappeared into complete silence; rereading a single artwork by Louise Bourgeois

Centraal in de groepstentoonstelling He disappeared into complete silence; rereading a single artwork by Louise Bourgeois, staat een boekje met negen etsen en parabels van Louise Bourgeois (1911-2010). Dit kunstwerk markeert de overgang van haar oude leven in Parijs naar het nieuwe in New York. De thema’s die in dit kleine werk aan de orde komen, zoals miscommunicatie en eenzaamheid, zijn elementen die ook in haar latere werk een rol spelen. Samenstellers Laurie Cluitmans en Arnisa Zego stelden zich de vraag hoe een enkel werk als uitgangspunt genomen kan worden voor een tentoonstelling en een universum op zichzelf vormt. Naast de twee versies van He disappeared into complete silence zal de tentoonstelling bestaan uit werken uit de collectie van De Hallen Haarlem, van Charles Atlas, Sven Augustijnen, Paul McCarthy en Tracey Emin, en werken uit andere collecties van kunstenaars als Tacita Dean, Francesco Vezzoli, Tala Madani, Roni Horn, Zarina Bhimji en Zoe Leonard. Een serie van negen avonden begeleidt de tentoonstelling. (NM)